Sistema de seguimento de obxectivos e contribución ao desenvolvemento sustentable

Para poder realizar un seguimento da evolución neste marco de desenvolvemento, faise necesaria a implementación de medidores e indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Estes indicadores dan unha resposta sintética a preguntas crave e axúdannos a comprender e por tanto a explicar o funcionamento dunha cidade ou territorio como sistema complexo.

Fomento do desenvolvemento sostible en Silca (Honduras).

Proxecto técnico-formativo dirixido á poboación rural en situación de vulnerabilidade social de mulleres, xovenes, nenos e nenas e mestres/as residentes na municipalidade de Silca. Ano 2016 No 2017, ofrecendo continuidade ao proxecto traballamos na aplicación da Xestión Ecosistémica na Municipalidade de Silca. Ambos proxectos contaron co cofinanciamento da Deputación de A Coruña.