Sistema de seguimento de obxectivos e contribución ao desenvolvemento sustentable

Para poder realizar un seguimento da evolución neste marco de desenvolvemento, faise necesaria a implementación de medidores e indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Estes indicadores dan unha resposta sintética a preguntas crave e axúdannos a comprender e por tanto a explicar o funcionamento dunha cidade ou territorio como sistema complexo.

Programa Residentes

Trátase dun programa de residencias para apoiar a personas con visión, ideas ou solucións técnicas que nos poden encamiñar na transformación necesaria cara unha sociedade sustentable. Tratase dun programa que invierte en proxectos persoais que aporten coñecemento de base, ideas transformadoras ou unha manera diferente de mostrar as posibilidades de aproveitar os nosos recursos a…