Sistema de seguimento de obxectivos e contribución ao desenvolvemento sustentable

Para poder realizar un seguimento da evolución neste marco de desenvolvemento, faise necesaria a implementación de medidores e indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Estes indicadores dan unha resposta sintética a preguntas crave e axúdannos a comprender e por tanto a explicar o funcionamento dunha cidade ou territorio como sistema complexo.